SUS Spar Nord Cup 2012

SUS Håndbolds store opstartsstævne for U10, U12 og U14 piger og drenge 
lørdag den 15. og søndag den 16. september

Resultater og billeder: 

Samtlige resultater og stillinger

Vinderne af SUS Spar Nord Cup 2012

Billeder af vinderholdene 

Masser af billeder fra stævnet
(se også billederne nedenfor)
 

Glemte sager ved stævnet: Kontakt fritidsinspektør Torben Wind tlf. 63 33 72 75 

Information om stævnet:

Deltagende hold - puljeoversigt 

Program for kampene ved stævnet - puljeopdelt (excel-fil)

Program for kampene ved stævnet - halopdelt (excel-fil)

Stævneprogrammet - 24 sider (pdf-format) 

Stævneinformation og turneringsinformation

Bustransport lørdag og søndag - køreplan 

Plan for overnatning 

Holdkort (til udfyldelse og print)

Indbydelsen til stævnet

Stævnesponsor:
Nyheder om SUS Spar Nord Cup 2012:


16.09.2012:
SUS Spar Nord Cup 2012 er nu overstået, og igen i år blev det en succes. Alle hold mødte op, og vi fornemmer, at alle både spillere og ledere havde en udbytterig hos os. Alle i SUS Håndbold gjorde deres yderste for, at alle vore gæster kunne få et godt ophold hos os, og det håber vi, var tilfældet. Vi vil hermed gerne sige tak til alle, som deltog ved stævnet, og ser frem til, at I kommer igen til SUS Spar Nord Cup 2013.

Vi modtager meget gerne fra de deltagende klubber idéer til forbedringer og nyskabelser til næste års stævne, som vi så vil lade indgå i vor evaluering og i tilrettelæggelsen af SUS Spar Nord Cup 13. til 15. september 2013.  

12.09.2012:
Desværre har vi modtaget to meget sene afbud her i de seneste dage fra hhv. Egense/Rantz. i U10 drenge B pulje 5 og Faaborg HK i U12 pige A pulje 7. Derfor arbejder vi intenst på at skaffe erstatningshold til de pågældende kampe. Hvis nogle af de allerede deltagende klubber eller hold fra andre klubber har mulighed med så kort varsel at stille op i de nævnte rækker, så ring omgående til Lene Jørgensen på tlf. 40 19 31 80.

Bemærk, at planen for bustransporten under stævnet lørdag og søndag nu ligger klar ovenfor - eller klik her!  

10.09.2012:
På grund af et afbud og enkelte fejl i det først udsendt program til klubberne har vi foretaget få justeringer i spilleprogrammet. Det endelige program for SUS Spar Nord Cup 2012 blev udsendt pr. mail sent i aftes til alle deltagende klubber, og ligger nu her på hjemmesiden. Efterfølgende har vi desværre konstateret, at der er en fejl i spilletidspunkterne i Nyborghallerne hal 1 om lørdagen. Det er rettet i programmerne her på hjemmesiden (de korrekte spilletidspunkter er mærket røde).  


Derfor tjek de evt. nye spilletider for jeres hold i de pågældende puljer og haller.

06.09.2012: 
Planen for hvilke skoler, hvor klubberne skal overnatte, er nu klar - 
klik her!

Som det ses af planen, er det som noget nyt i år lykkedes os at kunne råde over så mange lokaler på Vibeskolen i Ullerslev og Langeskov Skole, at samtlige overnattende over 900 spillere kan indkvarteres på kun disse to skoler.

Skolerne er sammenbygget med henholdsvis Ullerslev Kultur- og Idrætscenter og Langeskovhallerne, og derved kan man gå tørskoet mellem indkvarteringen og hallerne. Det betyder mere "nærvær", og ikke mindst en endnu bedre logistik under stævnet. Begge steder serveres både morgenmad og middagsmad, mens aftensmaden lørdag som i de foregående år serveres i Kultursalen i Ullerslev. Endvidere vil der være hyggefaciliteter begge steder med mulighed for udstrakt socialt samvær indenfor såvel holdene, klubber og på tværs af de mange deltagende klubber.

Derved under hele stævnet være bustransport til og fra overnatningsstederne. Lørdag aften frem til kl. 23.00 er der pendulfart mellem Ullerslev Kultur- og Idrætscenter og Langeskov Skole. 

02.09.2012: 
Programmet for stævnet er nu færdigt og i aften udsendt til kontaktpersonerne hos samtlige 30 deltagende klubber. Der deltager 126 hold og skal spilles ialt 319 kampe under SUS Spar Nord Cup 2012 i 11 østfynske haller i løbet af weekenden 15. og 16. september.

Der er dog indløbet afbud fra et U10 drenge B hold, så interesserede klubber har mulighed for at henvende sig, hvis man kan overtage pladsen (se "Mangler" under pulje 5 i kampprogrammet). Henvendelse sker til Lene Jørgensen, tlf. 40 19 31 80 hurtigst muligt.

29.08.2012: 
Som noget nyt i år har stævneledelsen valgt at droppe diskoteket lørdag aften til fordel for underholdning og tid til hygge for deltagere. Generelt har det vist sig ved de seneste års stævner, og for den sags skyld også ved øvrige stævner rundt i landet, at diskoteket er "yt". Spillerne er trætte efter dagens strabadser og vil langt hellere slappe og hygge med de øvrige spillere på holdet, de øvrige fra klubben eller knytte kontakt og venskaber med spillere fra andre klubber.

Derfor tilbydes i stedet underholdning lørdag aften kl. 20.00 i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, hvor bugtaleren Signe (datter af Bakkens Pjerrot og kendt fra "Scenen er din" på TV) optræder med sit show og går tæt på nogle af stævnedeltagerne. Derefter vil hallen være til rådighed for aktiviteter, boldspil og hygge. Også i Langeskov tilbydes hyggeaktiviteter lørdag aften.

For lederne vil der som noget nyt være "stillerum" i nogle af hallerne, og lørdag aften kl. 21.00 afholdes ledertræf i Ullerslev.

Endelig tilbydes som de foregående år gratis adgang i Nyborg Badeland lørdag og søndag kl. 10-16 for deltagerne ved SUS Spar Nord Cup 2012.

29.08.2012: 
Programlægningen af stævnet er nu i fuld gang, og spilleprogrammet udsendes til alle klubber og lægges her på hjemmesiden søndag den 2. september – sidst på dagen.

Der er indløbet nogle afbud fra hold, som har manglet spillere her ved opstarten, men der samtidig også tilmeldt ekstra hold fra klubber, som har fået flere nye spillere til sæsonen. Derfor bliver der tæt ved 130 hold ved stævnet (lidt flere end i fjor), og omkring 1.000 overnattende gæster.

Forberedelserne til det store rykind kører på højtryk, og der er brug for hjælp fra alle i og omkring SUS Håndbold i weekenden 14. til 16. september. Det gælder både hjælpere ved madlavning, servering, oprydning, indkvartering og dommerbordsvagter. Derfor udfyld Cup-kuponen med din hjælp (den sendes automatisk til stævneledelsen) – klik her!

17.08.2012:
Tilmeldingsfristen til stævnet er nu udløbet. Ialt er 133 hold tilmeldt, efter der er indløbet enkelte afbud. Derfor er der stadig "huller" i enkelte rækker, så ring eller mail omgående til os, hvis I i klubben har hold, som gerne vil afsted til stævne som optakt til den nye sæson. Måske er der fortsat plads i de pågældende årgange. Mail på 
mail@sus-ullerslev.dk eller ring til Erik Hansen, tlf. 27 118 138.

09.08.2012:
Tilmeldingerne til stævnet løber fortsat ind her op til fristens udløb på onsdag den 15. august. Der er nu tilmeldt 140 hold fra hele landet, hvilket er det antal, som programmet i de ialt 11 haller kan rumme. Derfor vil de hold, som fremadrettet tilmelder sig, umiddelbart blive sat på venteliste, hvis puljerne i den pågældende kategori er "fyldt" op. 
Dog mangler endnu få hold i visse puljer, ligesom vi erfaringsmæssigt her op til tilmeldingsfristens udløb får enkelte afbud. Derfor kan interesserede klubber fortsat sende tilmelding af hold, som dog i første omgang sættes på venteliste, eller henvende sig til stævneledelsen (Erik Hansen tlf. 27 118 138) for at høre om mulighederne/chancerne for deltagelse i SUS Spar Nord Cup 2012. 

06.07.2012:
Tilmeldingerne til stævnet er nu oppe på 120 hold. Derfor haster det, hvis man ønsker at sikre sig plads ved stævnet. Tilmeldingsblanket for holdtilmelding findes øverst her på siden.

19.06.2012:
Tilmeldingerne til stævnet indløber i øjeblikket fra hele landet - både fra de mange klubber, som traditionelt deltager i vort stævne, men også fra flere nye deltagere, hvilket glæder os meget. Blandt andet har Ikast FS og Midtals IF lige tilmeldt sig, ligesom der netop er indløbet tilmelding af 13 hold fra GOG, som lige siden starten for ti år siden har været trofast deltager med mange hold.
Vi byder alle velkommen, og ser frem til flere tilmeldinger i den kommende tid.

13.06.2012:
Stævneledelsen var i aftes til møde hos stævnets nye sponsor, Spar Nord i Nyborg. Her viste afdelingsdirektør Jan Sandi Sørensen og bankrådgiver Poul Bæk de 18 SUS-gæster rundt i den flotte, nye bankafdeling, og gav en kort præsentation af banken. Derefter blev der afholdt planlægningsmøde for stævnet i bankens mødelokale. Se billeder fra besøget (billede 1) (billede 2)!DK-5540 Ullerslev
mail@sus-ullerslev.dk
Martin Poulsen
Mobil 29 87 63 11
martinmpoulsen@gmail.com

Spillested:
Ullerslev Kultur og Idrætscenter
Skolevej 2
5540 Ullerslev
Tlf. 63 33 72 75